icon Hoofdpagina  icon Instellingen  icon Algemene Statistieken  icon Gedetailleerde Statistieken  icon Tijdstatistieken   Language   
Statiestieken van www.jeepcherokeeparts.nl gemaakt op 20-06-2019
Naam variabele Uitleg Waarde variabele
$BBC_MAINSITE Deze variabele maakt een link naar de aangegeven lokatie. De standaardwaarde verwijst naar de bovenliggende folder. Indien de hoofdpagina zich niet daar bevindt, moet de lokatie van de hoofdpagina worden ingevuld.
Voorbeeld:
$BBC_MAINSITE = "http://www.mijnwebsite.nl/"
$BBC_MAINSITE = ".."
$BBC_MAINSITE = "";
http://www.jeepcherokeeparts.nl
$BBC_SHOW_CONFIG BBClone laat standaard de instellingen van de statistieken zien. Indien dit niet wenselijk is, kan de toegang tot de instellingen worden geblokkeerd door deze optie te deactiveren.
Voorbeeld:
$BBC_SHOW_CONFIG = 1;
$BBC_SHOW_CONFIG = "";
ja
$BBC_TITLEBAR De titel verschijnt in de titelbalk van alle BBClone-pagina's.
De volgende macro's worden herkend:
 • %SERVER: servernaam
 • %DATE: de huidige datum
HTML-opmaak is toegestaan.
Voorbeeld:
$BBC_TITLEBAR = "Statistieken voor %SERVER gegenereerd op %DATE";
$BBC_TITLEBAR = "De statistieken van %DATE zien er uit als volgt:";
Statiestieken van www.jeepcherokeeparts.nl gemaakt op 20-06-2019
$BBC_LANGUAGE BBClone's standaardtaal indien deze niet wordt bepaald door de browser.
De volgende talen worden ondersteund:

ar, bg, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hu, id, it, ja, ko, lt, mk, nb, nl, pl, pt, pt-br, ro, ru, sk, sl, sv, th, tr, ua, zh-cn en zh-tw

nl
$BBC_MAXTIME Deze variabele definieert de duur van een bezoek van een unieke bezoeker in seconden. Elk bezoek van dezelfde bezoeker binnen deze tijdsperiode zal gezien worden als één enkel bezoek, zolang twee opeenvolgende hits de opgegeven limiet niet overschrijden. Standaardwaarde is 30 minuten (1800 seconden), maar de waarde kan naar wens worden aangepast.
Voorbeeld:
$BBC_MAXTIME = 0;
$BBC_MAXTIME = 1800;
1800
$BBC_MAXVISIBLE Hoeveel regels moeten er worden afgebeeld in de gedetailleerde statistieken? De standaardwaarde is 100. Geadviseerd wordt om niet hoger dan 500 te gaan, om een te zware serverbelasting te voorkomen. 100
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS De variabele $BBC_DETAILED_STAT_FIELDS bepaalt welke kolommen in de gedetailleerde statistieken worden vermeld. Mogelijke kolommen zijn:
 • id => De zoveelste bezoeker sinds aanvang statistieken
 • time => Het tijdstip van het laatste bezoek
 • visits => Aantal hits van een unieke bezoeker
 • dns => Hostnaam van de bezoeker
 • ip => IP-adres van de bezoeker
 • os => Het besturingssysteem (indien beschikbaar; anders naam van de robot)
 • browser => De browser die gebruikt werd
 • ext => Land of extensie
 • referer => De link die een bezoeker hier bracht (indien van toepassing)
 • page => De laatst bezochte pagina
 • search => Het zoekwoord dat gebruikt werd (indien van toepassing)
De kolommen zullen in de opgegeven volgorde worden afgebeeld.
Voorbeeld:
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "id, time, visits, ip, ext, os, browser";
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "date, ext, browser, os, ip";
id, time, ext, dns, visits, os, browser, referer
$BBC_TIME_OFFSET Indien de servertijd niet gelijk is aan de lokale tijdzone, kan via deze variabele de tijd worden aangepast, in minuten. Een negatieve waarde zet de tijd terug, een positieve waarde zet de tijd vooruit.
Voorbeeld:
$BBC_TIME_OFFSET = 300;
$BBC_TIME_OFFSET = -300;
$BBC_TIME_OFFSET = 0;
nee
$BBC_NO_DNS Via deze variabele kan worden ingesteld of een hostnaam bij een IP-adres moet worden opgezocht. Hoewel een hostnaam meer vertelt over de bezoeker, kan het opzoeken ervan vertraging veroorzaken bij het laden van de pagina als de gebruikte DNS-server traag, onbetrouwbaar of overbelast is. Activeren van deze variabele kan het eventuele vertragingsprobleem oplossen.
Voorbeeld:
$BBC_NO_DNS = 1;
$BBC_NO_DNS = "";
nee
$BBC_NO_HITS BBClone laat standaard in de tijdstatistieken alle bezoeken zien, want dit geeft een tamelijk goede weergave van de serverbelasting. Als tijdstatistieken echter gebaseerd moeten worden op unieke bezoeken, activeer dan deze variabele.
Voorbeeld:
$BBC_NO_HITS = 1;
$BBC_NO_HITS = "";
ja
$BBC_IGNORE_IP Deze optie kan worden gebruikt om bepaalde IP-adressen of adresreeksen uit te sluiten, zodat deze niet worden geteld. Meerdere waardes worden van elkaar gescheiden met een komma.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_IP = "127., 192.168.";
$BBC_IGNORE_IP = "";
nee
$BBC_IGNORE_REFER Indien bepaalde links via welke bezoekers zijn gekomen (de "referers") in de statistieken niet mogen voorkomen, kunnen één of meerdere woorden hier ingevuld worden; overeenkomstige referers worden geblokkeerd. Meerdere woorden dienen te worden gescheiden door een komma.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_REFER = "spambot.org, .escort.";
$BBC_IGNORE_REFER = "";
spambot.org, .escort.
$BBC_IGNORE_BOTS Met deze optie wordt de behandeling van robots geregeld. Standaard (optie "1") worden ze niet vermeld in de toplijsten, maar overal elders wel. Als robots helemaal genegeerd moeten worden, zet dan deze optie op "2". Dan worden alleen menselijke bezoekers geteld.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_BOTS = 2;
$BBC_IGNORE_BOTS = 1;
$BBC_IGNORE_BOTS = "";
1
$BBC_IGNORE_AGENT Deze optie bepaalt hoe BBClone de ene bezoeker van de ander onderscheidt. Standaard wordt alleen het IP-adres gebruikt, wat in de meeste gevallen een realistisch beeld heeft. Echter, als bezoekers zich vaak schuilhouden achter een proxyserver, zal het deactiveren van deze optie een realistischer beeld geven, aangezien een nieuwe bezoeker verondersteld wordt bij verandering van user agent.
Voorbeeld:
$BBC_IGNORE_AGENT = 1;
$BBC_IGNORE_AGENT = "";
nee
$BBC_KILL_STATS Wanneer het wenselijk is om de statistieken weer op nul te zetten, dient deze optie te worden geactiveerd. Het eerstvolgende bezoek zet de teller dan op nul. Vergeet niet om daarna deze optie te deactiveren!
Voorbeeld:
$BBC_KILL_STATS = 1;
$BBC_KILL_STATS = "";
nee
$BBC_PURGE_SINGLE Hostnamen en referers in de algemene statistieken kunnen grote hoeveelheden data genereren, in veel gevallen veroorzaakt door eenmalige bezoeken. Door het activeren van deze optie kun je de statistieken opschonen en de grootte van access.php aanzienlijk beperken, zonder de zichtbare hostnamen en referers te beïnvloeden. De eenmalige bezoeken zullen worden vermeld onder de regel "Niet gespecificeerd", zodat de totale score intact blijft.
Voorbeeld:
$BBC_PURGE_SINGLE = 1;
$BBC_PURGE_SINGLE = "";
nee

BBClone 0.4.9b © Het BBClone Team - licentie onder de GPL Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

icon Hoofdpagina  icon Instellingen  icon Algemene Statistieken  icon Gedetailleerde Statistieken  icon Tijdstatistieken